Websites leden OOkunst

Adam Patrick https://www.instagram.com/patrick_adam1958 Bourgois Goedele www.goedelebourgois.com Braem Gerard http://gerartbraem.weebly.com/ Cool Alain www.alaincool.com Depuydt Krist www.kristdepuydt.be Depuydt Roland www.puutjuwelen.be Desmet Etienne www.belgianart.be/nl/profile/desmet-etienne Devrome Jens www.jensdevrome.be Dewitte Denis www.denisdewitte.be D’Heedene Martine www.martinedheedenepotterie.com Lievens Tine www.tine-lievens-art.be Marcus Isolde https://www.instagram.com/isolde.marcus Nollet Benjamin www.facebook.com/benjaminnollet123/ Raçon Barry www.barry-racon.be Vandelanotte John www.facebook.com/versteende-verbeelding Vanryckeghem Frans www.modeltekenen.be

Websites hoofdsponsors

Argenta Kortemark www.argenta.be Cooleurs - Assorti www.instagram.com/cooleurs_be   -   www.instagram.com/assorti_be Cultuurdienst Kortemark www.kortemark.be Groenten Verduyn www.verduyn.be Lucas Creativ www.lucascreativ.be Vulsteke bedrijfsgebouwen www.vulsteke.be

Diverse websites

Art Majeur www.artmajeur.com Ceramic Sculpture www.ceramicsculpture.com De Grote Post - Oostende www.degrotepost.be De keramiekvrienden www.facebook.com/groups/657702327685929/permalink/944457122343780/ Exto www.exto.nl Focus-wtv agenda www.focus-wtv.be/agenda Klei www.klei.nl Kunstgalerie Info www.kunstgalerie-info.be Kunstgalerie Info Oostende www.kunstgalerie-info.be/oostende Kunstschouw Schouwen-Duiveland www.kunstschouw.nl Kunstwerkt www.kunstwerkt.be Maaike Leyn http:maaikeleyn.com Toneelkring Hoger Op www.hogeropkortemark.be Uit databank www.uitdatabank.be Wat te doen www.wattedoen.be Westhoektoerisme www.westhoek.be