Kunstroute 20ste editie

Donderdag 21 mei tem zondag 24 mei Zaterdag 30 mei tem maandag 1 juni Telkens van 10 tem 18u30   R.I.P. Kunstroute 2020 - ANNULATIE KUNSTROUTE 2020 wegens CORONA crisis Zoals   we   al   een   beetje   vreesden,   de   kunstroute   2020   mag   definitief   geschrapt   worden   in   jullie   agenda.   Wat   wij   als   bestuur   van   OOkunst   reeds   hadden meegerekend   werd   nu   ook   bevestigd   door   het   gemeentebestuur   van   Kortemark   :   alle   evenementen   in   onze   gemeente   die   doorgaan   in   april   en   mei   worden geschrapt.   Jammer,   maar   helaas,   ik   denk   dat   we   vanuit   het   bestuur   deze   visie   alleen   maar   kunnen   bijtreden.   Het   heeft   ook   geen   zin   om   een   jubileumeditie   organiseren   in   mineur   :   zonder   buitenlandse   kunstenaars,   zonder   receptie,   zonder   dag   van   de   kunstenaar   en   met   een   argwanend   publiek   dat   bang   is   door een ander besmet te worden. Dan maar liever een jubileumeditie organiseren die we de gepaste aandacht kunnen geven in 2021. Het   is   een   moeilijke   beslissing   om   deze   jubileum   editie   aan   ons   te   laten   voorbijgaan.   Er   werd   al   heel   wat   voorbereidend   werk   verricht,   maar   dit   weegt   niet op   tegen   wat   er   op   vandaag   aan   het   gebeuren   is.   De   gezondheid   van   de   kunstenaars,   de   bezoekers   aan   de   kunstroute   en   de   bevolking   in   het   algemeen zijn momenteel prioritair. Er werd inderdaad al heel wat werk verricht, de affiches en banners waren reeds gedrukt en ook het ontwerp van de catalogus was zo goed als klaar.

Via onderstaande link kan je deze downloaden en ook vaststellen dat het een heel mooie kunstroute ging

worden. Catalogus kunstroute 2020 (drukproef) 

Daarom   ons   voorstel   om   de   kunstroute   2020   in   zijn   totaliteit   te   verplaatsen   naar   2021 .   Als   we   erin   slagen   zoveel   mogelijk   dezelfde   kunstenaars hiervoor warm te maken, bespaart het ons heel wat werk en kan een deel van de ontwikkelingskosten (affiche – catalogus) gerecupereerd worden.

Voorstelling kunstroute 2020

We   zijn   in   2020   toe   aan   de   20ste   editie   van   de   kunstroute.   Na   de   schitterende   voorbije   edities   ligt   de   lat   terug   bijzonder   hoog.   Een   80-tal   kunstenaars brengen   een   heel   divers   aanbod   van   kunst   in   een   originele   opstelling   in   niet   alledaagse   locaties.   Naast   een   ruim   aanbod   aan   kunstenaars   afkomstig   uit   het ganse   Vlaamse   land   en   Wallonië,   verwelkomen   we   ook   11    Nederlandse   en   6   Franse   kunstenaars.   Daarnaast   ook   één   Slovaakse   glaskunstenaar,   één kunstenares   afkomstig   van   Venezuela   en   één   kunstenares   afkomstig   van   Rusland.   Op   één   locatie   brengen   we   “Outsider Art”   met   deelname   van   Dominiek Savio, Sint Jan de Deo en Zita Goekint.   Na   veel   puzzelwerk   zijn   deze   allen   ondergebracht   in   één   van   de   15   locaties   van   de   kunstroute.   Op   dit   vlak   terug   enkele   veranderingen   t.o.v.   vorig   jaar. Nieuw   dit   jaar   zijn   onder   andere   nabij   Blijvelde   het   nieuwe   zorgcentrum   De   Roende ,   op   de   Huilaert   in   de   Zandstraat   de   gerestaureerde   schuur   Maes    en   Handzame de Gildezaal  en de mooie schuur Antoon Depuydt. Hierbij een speciaal woordje van dank aan alle eigenaars van de locaties voor hun fantastische medewerking. Er zijn terug twee plaatsen waar men kan inschrijven : CC De Beuk in de Torhoutstraat 9  en in Handzame Sint Jan de Deo, Edewallestraat 37 . Op vrijdag 22 mei om 19u30 is er een officiële receptie voor de genodigden. Septem Viri zorgt hierbij voor de allerlaatste keer (daarna stoppen ze definitief met optreden) voor een volwaardig muzikaal programma. De daaropvolgende receptie wordt verder verzorgd met EPONA (heksen) bier van Brouwerij Den Buiten (Kortemarks bier van de familie Verlinde) en met hapjes van Food@Location. Op vrijdag 29 mei is er terug “de dag van de kunstenaar” waarop alle deelnemende kunstenaars en locatiehouders worden uitgenodigd. Het bezoek aan de diverse locaties met VIP-bus start in de voormiddag, over de middag een gezellig samenzijn met etentje en vervolgens doen we de resterende locaties aan.

Rode draad : “OOkunst opent deuren naar …”

Na   Vlaanderen   wij   varkenland,   Kunstige   vogelkastjes,   From   war   to   Peace,   from   war   to   art,   Bezeten   van   Kunst,   Hoed   af   voor   kunst,   EAUkunst   en   artistieke voetafdruk en elk ziet het door zijn eigen bril, is er ook dit jaar terug een fil rouge project. In   20   jaar   kunstroute   werd   de   deur   open   gezet   om   te   genieten   van   kunstwerken   van   om   en   bij   700   kunstenaars.   Onze   initiële   doelstelling   “kunstenaars samenbrengen,   kunstenaars   bij   het   brede   publiek   bekend   maken,   kunstenaars   motiveren   en   vriendschapsbanden   smeden   onder   kunstenaars”   denken   we   hierbij gehaald te hebben. Met   deze   Fil   Rouge   hopen   we   ook   terug   mensen   van   Groot   Kortemark   te   bereiken.   We   proberen   een   aantal   scholen   warm   te   maken   voor   één   project   per   (klas)unit. Ook voor Sint Jan de Deo en Blijvelde hopen we de deur open te zetten voor dit project. De   deelnemende   kunstenaars   brengen   een   kunstwerk   rond   dit   thema   en   deze   zullen   tentoongesteld   worden   op   de   diverse   locaties   van   de   kunstroute. Alle werken worden speciaal aangeduid voor deelname aan de fil rouge. Ook   nu   wordt   hieraan   een   publieksprijs   gekoppeld.   We   vragen   dan   ook   aan   de   bezoekers   van   onze   kunstroute   hun   stem   uit   te   brengen   op   het   mooiste, origineelste   kunstwerk   rond   dit   thema.   Wie   verdient   brons,   wie   zilver   en   aan   welke   kunstenaar   geef   je   de   gouden   medaille   voor   zijn   “open   deur”   …   Duid   het aan   op   bijgevoegde   bon   die   je   ontvangt   bij   inschrijving   en   deponeer   hem   samen   met   de   bon   voor   de   kunstprijs   in   de   urne   die   dit   jaar   op   iedere   locatie   aanwezig zijn. Praktisch, hoe kan ik deelnemen aan deze kunstroute Je   zoekt   één   van   de   startpunten   van   de   route:   ofwel   Sint   Jan   de   Deo   ( Edewallestraat   37,   Handzame)   of   CC   De   Beuk   (Torhoutstraat   9,   omgeving   kerk Kortemark centrum). Tegen   betaling   van   15   €   krijg   je   een   catalogus   en   een   routebeschrijving   aan   de   info   desk.   Ingesloten   twee   drankbonnetjes   die   je   kan   inwisselen   tegen een glaasje wijn, water of fruitsap op de locaties CC De Beuk, kunstatelier Artine of Sint-Jan De Deo. Er   is   een   afzonderlijke   routebeschrijvingen   voorzien   om   de   kunstroute   per   fiets   of   per   auto   te   bezoeken.   Uiteraard   kan   je   ook   je   eigen   route   uitstippelen en zelf de volgorde van de locaties bepalen die je wenst te bezoeken. De totale route bestaat uit 15 locaties gelegen binnen Kortemark en is per fiets ongeveer 20 km lang.  Indien    je    vooraf    een    catalogus    wenst    te    ontvangen    sturen    wij    u    deze    graag    toe    vanaf    wanneer    deze    beschikbaar    is.    Wil    hiervoor    15    +    2    (verzendingskosten)   storten   op   rekening   BE69   7380-0771-7178   (KREDBEBB)   tav   OOkunst   vzw,   p/a   Huilaartstraat   17,   Kortemark.   Vergeet   niet   uw   adres te vermelden aub.

Fietsverhuur

Op   vraag   van   meerdere   deelnemers   hebben   we   contact   gezocht   met   een   lokale   fietshandelaar   om   fietsen   ter   beschikking   te   stellen. Het   is wel   de   bedoeling   dat   je   vooraf   telefonisch   met   hem   afspreekt   wanneer   je   de   route   komt   bezoeken   en   hoeveel   fietsen   je   wenst   te huren. De   dagen   van   de   kunstroute   is   de   fietswinkel   open   vanaf   9   uur,   het   is   15   €   per   dag   om   een   fiets   te   huren   (geen elektrische fietsen ). Fietsenmaker Odiel – Sneppestraat 21a – Kortemark 051 / 77.29.21 – 0476 / 20.02.04 Samenwerking met de horeca In   de   catalogus   vind   je   een   aantal   tips   waar   je   iets   lekker,   snel   of   culinair,   kan   eten   over   de   middag   of   kan   nagenieten   van   een   dagje   kunst.   Diverse horecazaken voorzien hiervoor een speciaal “kunstmenu”. Vanaf deze link kan je reeds de aanbiedingen consulteren : “ KOMEN ETEN IN KORTEMARK Belangrijk Iedere   bezoeker   aan   de   kunstroute   maakt   kans   op   een   schitterende   kunstprijs.   Bij   aankoop   van   een   catalogus   ontvang   je   een   deelnameformulier waarmee   je   kans   maakt   een   kunstwerk   naar   keuze   te   winnen   (of   te   spenderen)   bij   één   (of   meerdere)   van   de   deelnemende   kunstenaars,   dit      waarde   van   800   €.   Na   verloop   van   de   kunstroute   wordt   de   winnende   deelnemer   hiervan   verwittigd.   Vergeet   daarom   niet   het   bonnetje   (bij   catalogus) met naam en adres in te vullen en af te geven bij een inschrijvingspunt. Deelnemende kunstenaars     
Actie Mozambique Steun aan weeshuisprojecten in Maputo. Tijdens de kunstroute wordt voor de 15de maal een actie opgezet ten voordele van Mozambique,  Een deel van de opbrengst uit verkopen van kunstwerken en persoonlijke financiële bijdragen werden de vorige jaren ingezameld en doorgestort naar weeshuisprojecten in Mozambique. In 2019 werd hiervoor een bedrag ingezameld van 7000 €. Sedert 2005 hebben diverse acties zoals de kunstroute, eindejaar voorstelling en andere steunacties, in totaal 78.702 € opgebracht. We zijn dan ook bijzonder fier en gelukkig dat we hiermee ons steentje konden bijdragen om kinderen, die het moeilijker hebben in onze hedendaagse wereld, iets méér toekomst te brengen. Ook dit jaar wordt deze actie verder gezet: alle deelnemende kunstenaars zullen bij verkoop een deel van de verkoopprijs afstaan ten voordele van het project. Ook persoonlijke bijdragen zijn uiteraard welkom en kunnen eventueel gestort worden op de rekening van OOkunst : BE69 7380-0771-7178 tav OOkunst vzw, p/a Huilaartstraat 17, Kortemark, met vermelding "bijdrage weeshuisproject Maputo". Historiek kunstroute Historiek kunstroute Affiche 2020 Affiche 2020 Evaluatie 2019 Evaluatie 2019 Arreaza Rosangela	Brugge	Schilderijen	www.rosangelaarreaza.com Beaucoup Etienne	Halle	Metaalsculpturen	www.etiennebeaucoup.com Bellefroid Fred	Leuven	Brons	www.fredbellefroid.be Bisschop Ignace	Torhout	Keramiek	 Bogaerts Mie	Heule	Brons	www.mie-art.be Bourgois Goedele	Kortemark	Schilderijen	 Braem Gerard 	Kortemark	Schilderijen	http://gerartbraem.weebly.com/ Breyne Wim	Marke	Juwelen	www.wimbreyne-edelsmid.be Compernolle Annie	Kortemark	Schilderijen 	 Cool Alain	Ruddervoorde	Assemblages 	www.alaincool.com Kornul - Corneillie Geert	Roeselare	Beelden - brons / keramiek	www.kornul.be David Johny 	Torhout	Keramiek	 De Chêne Joop	Merksplas	Schilderijen	www.joopdechene.com De Vloo Gil	Knokke-Heist	Textieldesign	http://users.skynet.be/bk329598/ Defoort Annette	Kortrijk	Keramiek	www.annettedefoort.be Demeulemeestere Jean	Roeselare	Schilderijen	www.demeulemeestere.be Desmet Etienne	Kortemark	Schilderijen	www.artmajeur.com/desmet-etien D'heedene Martine	Kortemark	Keramiek - potsculpturen	 Duriez Irénée	Ichtegem	Brons	https://ireneeduriez.be/ Dutoit Christien	Harelbeke	Keramiek - brons	www.christiendutoit.be Evers Cynthia	Huy	Schilderijen	http://cynthiaevers-peintures.be Ferko Lubomir	Bratislava - Slovakia	Glassculpturen	www.lubomirferko-art.wbs.cz Fredcot - Danneels H. 	Koekelare	Schilderijen - tekeningen	http://fredcot.blogspot.com/ Galbiati Davide	F - Valréas	Houten en bronzen sculpturen	www.davidegalbiati.com Galle Marc	Zottegem	Schilderijen	http://marcgalle.be/ Glorieux Romain	F - Moyenneville	Glassculpturen	http://romainglorieux-verrierdart.fr/ Goekint Zita	Brugge	Schilderijen	 Gorbunova Maria	Roeselare	Schilderijen	www.abstractexpressive.be Grauls Kaatje	Bornem	Keramiek	www.keramikaatje.be H/ART Werk -Dom.Savio	Hooglede	Keramiek - Schilderijen	https://zorg.dominiek-savio.be/volwassenen/activiteiten/hARTwerk Jansma Jan	NL - Damwoude	Schilderijen	http://janjansma.nl/ Janssens Michel	Roosdaal	Brons	www.michel-janssens.be Käller Marco	NL - Makkum	Metaalsculpturen	www.kaller.nl Kesseler Philippe	Martelange	Assemblages	https://kesselerphil.wixsite.com/kesseler-philippe Ketele Alexander	Ternat	Glassculpturen	www.alexander-ketele.be Kyndt Rita	Brugge	Keramiek	http://ritakyndt.buurtwijzer.be Lagrange Michel	F - Ugine	Glassculpturen	www.artistescontemporains.org/artistes/m-d-lagrange Leman Heidi	Kortrijk	Keramische sculpturen	www.heidileman.com Lemayeur Natacha	Kortemark	Schilderijen - Keramiek	 Lemoine Pascal	F - Terranjou	Glassculpturen	https://lemoinepascal.jimdofree.com Leyn Roger 	Kortemark	Keramiek	 Lievens Tine	Kortemark	Schilderijen	www.tine-lievens-art.be Marcus Gaby	Torhout	Schilderijen 	 Mistral - Melike	Brugge	Schilderijen	www.mistral-melike.be Mommerency Franky	Kortemark	Keramiek	 Nollet Benjamin	Kortemark	Schilderijen	www.nobarts.be Noyelle Didier	Moorslede	Schilderijen	 Pattyn Lies	Kortemark	Keramiek	 Philidet Suzanne	F - Pélussin	Glassculpturen	www.verre-philidet.com Pleysier Els	Houthulst - Klerken	Keramiek	https://elspleysier.com Pollet Joran	Oostende	Metaalsculpturen	https://polletjoran.wixsite.com/polletjoranmetalart Pols Conny	NL - Klaaswaal	Keramiek	www.connypols.nl Raçon Barry	Kortemark	Beelden - letters in steen	www.barry-racon.be Ramakers Reina	NL - Krommenie	Beelden 	www.reinaramakers.nl Rijsdorp Ellen	NL - Delft	Keramiek	www.ellenrijsdorp.nl Roelandt Clemy	Affligem	Schilderijen	www.galloshart.be Roete Etienne	Ressegem	Schilderijen	www.roetisme.be Schaubroeck Maarten	Houthulst	Metaalsculpturen	www.IZR.be Seynaeve Marie-Marthe	Houthulst	Keramiek	 Steins Wim	NL - Kerkrade	Brons	www.wimsteinsart.com Storme Geert 	Torhout	Glaskunst	 Suykens Hilde	Roeselare	Keramiek	 Tatéossian Armand	F - Pélussin	Keramiek	www.armand-tateossian.com Ter Braak Anton	NL - Neede	Brons	www.antonterbraak.com Van Duyn Hans	NL - Noordwijk	Schilderijen	www.vanduynkunst.nl Van Helvoirt Cathy	NL - 's-Hertogenbosch	Schilderijen	www.cathyvanhelvoirt.nl Van Lysebeth Melle	Nieuwpoort	Keramiek - porselein	www.instagram.com/mellevanlysebeth Van Tricht Alfons	Wilsele	Keramiek	www.deschuurvana.be Vandelanotte John	Torhout	Keramiek	www.facebook.com/versteendeverbeelding Vandendriessche Inge	Tielt	Keramiek	www.atelier-i.be Vandermeersch Freddy	Kortemark	Poëzie	 Vangertruyden Bea	Diepenbeek	Keramiek	www.beavangertruyden.be Vanhooren Frank	Desselgem	Keramiek	www.frankvanhooren.be Vanovenacker Rik	Harelbeke	Metaalsculpturen + beelden	www.rikvanovenacker.be Velds Bien	NL - Groningen	Wandobjecten metaal, hout, keramiek	www.bienvelds.nl Verberne Dirk	NL - Helenaveen	Metaalsculpturen	www.dirkverberne.nl Vercruysse Kris	Roeselare	Schilderijen	www.krisvercruysse.be Vermandere Els	Diksmuide	Beelden	www.elsvermandere.be Vermont Annemie	Kortemark	Keramiek - potsculpturen	 Verstaen Geert	Tielt	Schilderijen	www.book-art.be Wybo Joke	Koekelare	Poëzie	 Foto’s op afzonderlijke pagina tonen