Huidige bestursploeg

Van links naar rechts vooraan Freddy Vandermeersch (voorzitter)  freddy.vdm@skynet.be Etienne Desmet (bestuurslid) desmet.etien@telenet.be Gaby Marcus (bestuurslid) gaby.marcus@telenet.be Tine Lievens (ondervoorzitter) artine@telenet.be Roger Leyn (penningmeester)  roger.leyn@telenet.be Magda Clauw (bestuurslid) magda.clauw@gmail.com Franky Mommerency (bestuurslid) franky.mommerency@gmail.com

Leden OOkunst

bestuur, kunstenaars, locatiehouders, hoofdsponsors, steunende leden

Doelstellingen ÓÓkunst

Kunstenaars   samenbrengen,   kunstenaars   bij   het   brede   publiek   bekend   maken,   kunstenaars   motiveren,   met   hun   werk   “uit   hun   kot”   laten komen en vooral ook vriendschapsbanden smeden onder kunstenaars. Met de organisatie van de kunstroute willen wij Kortemark op de kaart zetten als een gemeente waar kunst en cultuur een belangrijke plaats inneemt. De    jaarlijkse    organisatie    van    de    kunstroute    behoort    tot    onze    voornaamste    activiteit.    Daarnaast    organiseert    OOkunst    culturele    reizen,    neemt    zij    deel    aan    diverse tentoonstellingen en organiseert groepstentoonstellingen. OOkunst staat ook ieder jaar garant voor een gastoptreden van muziek- en woordkunstenaars. OOkunst   heeft   ook   aandacht   voor   sociale   projecten   en   steunt   al   meerdere   jaren   een   weeshuisproject   in   Mozambique   en   organiseert   2-jaarlijks   een   kunstveiling ten   voordele   van   Kom   op   tegen   Kanker.   In   2022   werd   ook   een   kunstveiling   “Artists   for   Ukraine”   ten   voordele   van   Belgische   organisaties   die   Oekraïnse   kinderen met kanker naar België brengen voor een zo nodige behandeling.

Enkele cijfers

22  organisaties kunstroute 788 verschillende kunstenaars die deelnamen aan de kunstroute 28 groepstentoonstellingen 13 organisaties kunstmarkt 18 muzikale optredens in de kerk en 13 optredens in zaal 11 tweedaagse reizen en 12 daguitstappen Steun aan weeshuisprojecten Mozambique : 111.307 € Steun "kom  op tegen kanker" via kunstveilingen : 43.505 € Kunstveiling   “Artists for Ukraine” : 8730 €

Logo ÓÓkunst 

Bij   de   oprichting   van   OOkunst   werd   de   naam   met   twee   K’s   geschreven,   naar   het   oorspronkelijk   idee   van   Godfried   Deprez:   “ook   wij maken   kunst   die   gezien   mag   worden”.   Ondertussen   is   de   naam   geëvolueerd   naar   een   schrijfwijze   met   één   “k”   :   zoals   het   logo   ook aangeeft “vol bewondering voor kunst” Na 25 jaar OOkunst krijgt het logo een nieuwe invulling: ÔÔg voor KUNST in Kortemark

1996 – Het geboortejaar van OOkunst

Naar   aanleiding   van   de   1ste   week   van   de   amateurkunsten   in   1996   en   met   de   hulp van     onze     toenmalige     schepen     van     cultuur     werd     een     eerste     bescheiden tentoonstelling      opgebouwd.      Deze      werd      een      voltreffer.      Bij      deze      groep amateurkunstenaars,    die    zichzelf    hadden    overtroffen,    leefde    de    stille    wens    om verder te werken aan een nieuwe, niet steeds gemakkelijke, ingeslagen weg. Onder   het   toeziend   oog   van   een   8   bestuursleden   werd   OOkunst   opgericht.      De stuurgroep   van   het   eerste   ogenblik   bestond   uit:   Greta   Delanghe   en   Tine   Lievens (vooraan   afbeelding)   Roger   Leyn,   Freddy   Vandermeersch,   Jeanne   Terryn,   Gilbert Van Roose, Ninon Mossiat en Wim Bouden (achteraan afbeelding).   Ter herinnering, de eerste stapjes van “OOkunst” in 1996 Begin   mei   werd   de   “eerste   week   van   de   amateurkunsten”   gehouden.   Het   was   een groot   succes,   niet   minder   dan   500   belangstellenden   kregen   we   over   de   vloer;   zelfs Irénée   Duriez   vereerde   ons   met   een   bezoekje   en   een   lange   babbel.   Op   09/08 konden   de   leden   met   elkaar   kennismaken,   bij   een   hapje   kaas   en   een   glaasje   wijn. Ideeën   en   verwachtingen   werden   uitgewisseld.   Tijdens   de   kermis   van   Kortemark werd   een   tweede   tentoonstelling   gehouden   in   de   Gudrun   zaal.   Niet   minder   dan   25 kunstenaars   namen   hieraan   deel.   Twee   tentoonstellingen,   zo   dicht   na   elkaar,   kon niet   beletten   dat   we   meer   dan   1000   mensen   over   de   vloer   kregen.   Op   de   avondmarkt   in   Kortemark   kreeg   iedere   bezoeker   de   kans   eventjes   “artiest van   5   minuten”   te   zijn,      het   gezamenlijk   kunstwerk   mocht   gezien   worden.   Tijdens   de   avondmarkt   van   Handzame   kermis   was   er   een   Provençaalse avond   bij   Jeanne   met   Marino   Punk   als   gast   accordeonist   .   We   behaalden   er   de   eerste   prijs   voor   de   origineelste   stand.   Na   Handzame   en   Kortemark kwam   ook   Zarren   aan   de   beurt.   Een   avondje   “Karel   Declercq”   op   18   oktober   deed   zaal Albatros   uit   haar   voegen   barsten.   Met   een   aandachtig   publiek van 232 mensen en een fier bestuur, werd het een avond vol ontspanning, om nooit te vergeten.

2004 - De “Gouden Feniks” - cultuurprijs van het Houtland

Voor   de   organisatie   van   de   kunstroute   kregen   we   in   2003   de   “Gouden   Feniks”   de   cultuurprijs   van   het   Houtland.   De   “Gouden   Feniks”   is   de   cultuurprijs van het Houtland, stad Torhout, Dienst Cultuur West-Vlaanderen, de AXA-bank, ABX Logistics, Renault Torhout en WVEM. Hierbij een uittreksel van de brief met de motivering die we hierbij mochten ontvangen:        De   raad   van   bestuur   van   de   “Vriendenkring   Kunst   Houtland   vzw”   heeft   de   eer   en   het   genoegen   U   te   melden   dat   de   “Gouden   Feniks”, Cultuurprijs   van   het   Houtland,   op   unaniem   advies   van   de   jury,   voor   het   jaar   2003      toegekend   wordt   aan   de   culturele   vereniging   OOkunst   vzw   uit Kortemark    voor    hun    dynamische    en    gedifferentieerde    culturele    werking,    gericht    op    zowel    de    Houtlandse    bevolking    als    op    een    ruimer doelpubliek,   waarvoor   zij   er   in   slagen   een   wisselwerking   tot   stand   te   brengen   tussen   meer   en   minder   gekende,   traditionele   en   vernieuwende cultuuruitingen. Juryleden : D.Joseph, F.Laforce, en Antoon Naert (voorzitter) Op   de   lijst   van   de   laureaten   prijkt   OOkunst   nu   naast   namen   zoals:   Guido   Cafmeyer   (woordkunstenaar),   Dirk   Tanghe   (toneelregisseur),   Koenraad Dewulf    (ontwerper),    Marc    Lybaert    (filmregisseur    bij    VRT),    Rogier    Vandeweghe    (keramist),    Luc    Descheemaeker    (cartoonist),    Hubert    Minnebo (beeldhouwer), en nog vele anderen. We   zijn   uiteraard   bijzonder   trots   op   deze   erkenning.   Voor   OOkunst   heeft   zij   vooral   een   symbolische   waarde:   een   erkenning   van   de   culturele   waarde die   aan   onze   “kunstroute”   wordt   gekoppeld   ver   buiten   de   Kortemarkse   grenzen.   Voor   OOkunst   een   extra   motivatie   om   op   de   ingeslagen   weg   verder   te gaan. Met deze erkenning op ons CV zijn we ervan overtuigd dat we de kunstroute in de komende jaren nog meer uitstraling kunnen geven.

2006 - Cultuurlaureaat Kortemark

In 2006 kregen we de prijs van cultuurlaureaat van de gemeente Kortemark  en pronkt nu ook het  ’t Markske in onze prijzenkast.