De huidige bestuursploeg van OOkunst

  Van links naar rechts vooraan Freddy Vandermeersch (voorzitter)  freddy.vdm@skynet.be Etienne Desmet (bestuurslid) desmet.etien@telenet.be Gaby Marcus (bestuurslid) gaby.marcus@telenet.be Tine Lievens (ondervoorzitter) tine.lievens@skynet.be Roger Leyn (penningmeester)  roger.leyn@skynet.be Magda Clauw (bestuurslid) magda.clauw@gmail.com Franky Mommerency (bestuurslid) franky.mommerency@gmail.com

Doelstellingen ÓÓkunst

In   1996   werd   OOkunst   opgericht   met   de   bedoeling   kunst   dichter   bij   de   mensen   te   brengen.   We   willen   kunstenaars   samen   brengen   en   hen   motiveren met   hun   werk   naar   buiten   te   komen.   Met   de   organisatie   van   de   kunstroute   willen   wij   Kortemark   op   de   kaart   zetten   als   een   gemeente   waar   kunst   en cultuur een belangrijke plaats inneemt. Kunstenaars   samenbrengen,   kunstenaars   bij   het   brede   publiek   bekend   maken,   kunstenaars   motiveren   en   vriendschapsbanden   smeden onder kunstenaars zijn dan ook heel belangrijke doelstellingen voor OOkunst. De   jaarlijkse   organisatie   van   de   kunstroute   behoort   tot   onze   voornaamste   activiteit.   Daarnaast   organiseert   OOkunst   regelmatig   culturele   reizen,   neemt zij   deel   aan   diverse   tentoonstellingen   en   organiseert   ze   groepstentoonstellingen.   OOkunst   staat   ook   ieder   jaar   garant   voor   een   gastoptreden   van muziek- en woordkunstenaars. Maar   OOkunst   heeft   ook   aandacht   voor   sociale   projecten   en   steunt   al   meerdere   jaren   een   weeshuisproject   in   Mozambique   en   organiseert   2- jaarlijks een kunstveiling ten voordele van Kom op tegen Kanker. Dat   OOkunst   niet   onopgemerkt   is   gebleven   getuigen   de   prijzen   die   we   in   ontvangst   mochten   nemen.   In   2004   kregen   we   de   cultuurprijs   van   het Houtland   De   Gouden   Fenix’ .De   motivatie   van   de   jury   :   voor   hun   dynamische   en   gedifferentieerde   culturele   werking,   gericht   op   zowel   de   Houtlandse bevolking   als   op   een   ruimer   doelpubliek,   waarvoor   zij   er   in   slagen   een   wisselwerking   tot   stand   te   brengen   tussen   meer   en   minder   gekende,   traditionele en   vernieuwende   cultuuruitingen.   Juryleden   :   D.Joseph,   F.Laforce,   en Antoon   Naert   (voorzitter).   In   2006   kregen   we   de   prijs   van   cultuurlaureaat   van   de gemeente Kortemark  en pronkt nu ook het  ’t Markske in onze prijzenkast. Enkele cijfers : 17 organisaties van de kunstroute 491 verschillende gastkunstenaars namen deel aan de kunstroute 15 muzikale optredens in de kerk en 11 optredens in zaal 10 daguitstappen en 9 tweedaagse reizen Opbrengsten kunstveilingen ten voordele van “Kom op tegen Kanker” : 33.475 € Steun aan weeshuisprojecten Mozambique : 63.702 € We danken hierbij dan ook iedereen die zich in de voorbije 22 jaren heeft ingezet om dit alles te helpen realiseren. We mogen echter niet op onze lauweren rusten… Onze ledenlijst heeft dringend nood aan nieuwe (vooral jonge) krachten uit Kortemark. Mocht je weet hebben van (jonge, beginnende) Kortemarkse kunstenaars, gelieve deze namen door te geven aan het bestuur zodat wij hen kunnen contacteren.

Vanwaar de naam ÓÓkunst 

Bij   de   oprichting   van   OOkunst   werd   de   naam   met   twee   K’s   geschreven:   “Ookkunst”   mocht   toen   vertaald   worden   als   “Ook   wij   maken   kunst   die   gezien mag   worden”.   Het   is   niet   alleen   wat   Jan   Hoet   als   kunst   beoordeelt,   dat   dit   alleen   als   kunst   kan   beschouwd   worden,   naast   zijn   waarheid   zijn   er   nog   vele andere waarheden. Ondertussen   is   de   naam   geëvolueerd   naar   een   schrijfwijze   met   één   “k”   :   zoals   het   logo   ook   aangeeft   is   “in   bewondering   staan   voor   kunst”,      “OO”   wat kan “kunst” toch mooi en verrijkend zijn, het belangrijkste devies van OOkunst.

1996 – Het geboortejaar van OOkunst

Naar   aanleiding   van   de   1ste   week   van   de   amateurkunsten   in   1996   en   met   de   hulp van   onze   toenmalige   schepen   van   cultuur   werd   een   eerste   bescheiden   tentoonstelling opgebouwd.    Deze    werd    een    voltreffer.    Bij    deze    groep    amateurkunstenaars,    die zichzelf   hadden   overtroffen,   leefde   de   stille   wens   om   verder   te   werken   aan   een nieuwe, niet steeds gemakkelijke, ingeslagen weg. Onder   het   toeziend   oog   van   een   8   bestuursleden   werd   OOkunst   opgericht.      De stuurgroep   van   het   eerste   ogenblik   bestond   uit:   Greta   Delanghe   en   Tine   Lievens (vooraan   afbeelding)   Roger   Leyn,   Freddy   Vandermeersch,   Jeanne   Terryn,   Gilbert   Van Roose, Ninon Mossiat en Wim Bouden (achteraan afbeelding).   Ter herinnering, de eerste stapjes van “OOkunst” in 1996 Begin   mei   werd   de   “eerste   week   van   de   amateurkunsten”   gehouden.   Het   was   een groot   succes,   niet   minder   dan   500   belangstellenden   kregen   we   over   de   vloer;   zelfs Irénée   Duriez   vereerde   ons   met   een   bezoekje   en   een   lange   babbel.   Op   09/08   konden de   leden   met   elkaar   kennismaken,   bij   een   hapje   kaas   en   een   glaasje   wijn.   Ideeën   en verwachtingen    werden    uitgewisseld.    Tijdens    de    kermis    van    Kortemark    werd    een tweede   tentoonstelling   gehouden   in   de   Gudrun   zaal.   Niet   minder   dan   25   kunstenaars   namen   hieraan   deel.   Twee   tentoonstellingen,   zo   dicht   na   elkaar, kon   niet   beletten   dat   we   meer   dan   1000   mensen   over   de   vloer   kregen.   Op   de   avondmarkt   in   Kortemark   kreeg   iedere   bezoeker   de   kans   eventjes   “artiest van   5   minuten”   te   zijn,      het   gezamenlijk   kunstwerk   mocht   gezien   worden.   Tijdens   de   avondmarkt   van   Handzame   kermis   was   er   een   Provençaalse avond   bij   Jeanne   met   Marino   Punk   als   gast   accordeonist   .   We   behaalden   er   de   eerste   prijs   voor   de   origineelste   stand.   Na   Handzame   en   Kortemark kwam   ook   Zarren   aan   de   beurt.   Een   avondje   “Karel   Declercq”   op   18   oktober   deed   zaal   Albatros   uit   haar   voegen   barsten.   Met   een   aandachtig   publiek van 232 mensen en een fier bestuur, werd het een avond vol ontspanning, om nooit te vergeten.

OOkunst wint de “Gouden Feniks”

Voor   de   organisatie   van   de   kunstroute   kregen   we   in   2003   de   “Gouden   Feniks”   de   cultuurprijs   van   het   Houtland.   De   “Gouden   Feniks”   is   de   cultuurprijs van het Houtland, stad Torhout, Dienst Cultuur West-Vlaanderen, de AXA-bank, ABX Logistics, Renault Torhout en WVEM. Hierbij een uittreksel van de brief met de motivering die we hierbij mochten ontvangen:        De   raad   van   bestuur   van   de   “Vriendenkring   Kunst   Houtland   vzw”   heeft   de   eer   en   het   genoegen   U   te   melden   dat   de   “Gouden   Feniks”,   Cultuurprijs van   het   Houtland,   op   unaniem   advies   van   de   jury,   voor   het   jaar   2003      toegekend   wordt   aan   de   culturele   vereniging   OOkunst   vzw   uit   Kortemark voor   hun   dynamische   en   gedifferentieerde   culturele   werking,   gericht   op   zowel   de   Houtlandse   bevolking   als   op   een   ruimer   doelpubliek,   waarvoor zij er in slagen een wisselwerking tot stand te brengen tussen meer en minder gekende, traditionele en vernieuwende cultuuruitingen. Juryleden : D.Joseph, F.Laforce, en Antoon Naert (voorzitter) Op   de   lijst   van   de   laureaten   prijkt   OOkunst   nu   naast   namen   zoals:   Guido   Cafmeyer   (woordkunstenaar),   Dirk   Tanghe   (toneelregisseur),   Koenraad Dewulf    (ontwerper),    Marc    Lybaert    (filmregisseur    bij    VRT),    Rogier    Vandeweghe    (keramist),    Luc    Descheemaeker    (cartoonist),    Hubert    Minnebo (beeldhouwer), en nog vele anderen. We   zijn   uiteraard   bijzonder   trots   op   deze   erkenning.   Voor   OOkunst   heeft   zij   vooral   een   symbolische   waarde:   een   erkenning   van   de   culturele   waarde   die aan   onze   “kunstroute”   wordt   gekoppeld   ver   buiten   de   Kortemarkse   grenzen.   Voor   OOkunst   een   extra   motivatie   om   op   de   ingeslagen   weg   verder   te gaan. Met deze erkenning op ons CV zijn we ervan overtuigd dat we de kunstroute in de komende jaren nog meer uitstraling kunnen geven.
Historiek kunstroute Historiek kunstroute Zomerfietsroute Zomerfietsroute
Onze hoofdsponsors